Mga Dahilan Kaya Hindi Ka Pinapautang

609 views
0

Maraming posibilidad kung bakit hindi ka pinapautang ng isang lending institution o bank. Ilang mga dahilan nito ay:

  1. Kaunting pera sa savings account – Ang mga lending institution o bank ay nangangailangan ng malaking buffer na pera sa iyong savings account upang mapatunayan na mayroon kang kakayahang bayaran ang iyong loan.
  2. Mababa ang credit score – Ang iyong credit score ay nagpapakita sa mga lender kung paano mo ginamit ang iyong pera sa nakaraan. Ang mababang score ay nagpapakita na mayroong hindi pa nababayarang loan o hindi ka seryoso sa pagbabayad ng iyong bills.
  3. Walang steady na trabaho – Ang mga lending institution ay nangangailangan ng pagiging steady ng iyong kabuhayan upang mapatunayan na mayroon kang kakayahang bayaran ang iyong loan sa hinaharap.
  4. Mga nakaraang default o delinquency sa loan – Ang mga nakaraang default o delinquency sa loan ay maaaring magdulot ng problema sa iyong credit history at maaaring magpahirap sa iyong pagkakataong makatugunan ng loan sa hinaharap.
  5. Hindi kasama sa target market ng lender – Ang iba’t ibang mga lending institution ay mayroong iba’t ibang target market na ginagawa nilang basehan sa pagbibigay ng loan.

Ito ay ilan lamang sa mga posibilidad. Ang mahalagang gawin ay malaman ang iyong sariling situwasyon at gumawa ng mga hakbang upang mapabuti ang iyong credit history at kakayahang mag-apply ng loan sa hinaharap.

5/5 - (10 votes)

7+ Fast Loans Online in the Philippines - First 0% loan in 15 minutes

Finloo Loan

Loan type

Short term

For a period of

180 days

Rate ()

0.00% / month

Loan amount

25000 ₱

Approval in

5 minutes

First loan free

no
Mazilla Loan

Loan type

Short term

For a period of

728 days

Rate ()

365.00% / year

Loan amount

25000 ₱

Approval in

5 minutes

First loan free

no
MoneyCat Loan

Loan type

Short term

For a period of

180 days

Rate ()

0.00% / month

Loan amount

20000 ₱

Approval in

5 minutes

First loan free

no
Zaimoo Loan

Loan type

Short term

For a period of

180 days

Rate ()

0.00% / month

Loan amount

25000 ₱

Approval in

5 minutes

First loan free

no
CashSpace Loan

Loan type

Short term

For a period of

120 days

Rate ()

0.00% / month

Loan amount

25000 ₱

Approval in

5 minutes

First loan free

no
Binixo Loan

Loan type

Short term

For a period of

180 days

Rate ()

0.00% / day

Loan amount

25000 ₱

Approval in

15 minutes

First loan free

no
Digido Loan

Loan type

Short term

For a period of

180 days

Rate ()

0.00% / day

Loan amount

25000 ₱

Approval in

15 minutes

First loan free

no
mr.cash loan Asked question February 9, 2023